یکشنبه 29 بهمن 1396 - Feb 18, 2018 -فرمها و مدارک مربوط به عضویت اشخاص حقیقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط.ب ـ متولد آن ...فرمها و مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی (برای اولین بار)
ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و ...فرمها و مدارک مربوط به تمدید، تعویض ، ارتقا و درج صلاحیت جدید پروانه اشتغال به کار مهندسی- شخص حقیقی
ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف ...فرمها و مدارک مربوط به صدور، تمدید و تغییر پروانه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی منحصرا باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت ...فرمهاو مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان
در راستای اجرای قانون و  مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان توسط اشخاص حائز صلاحیت واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.فرم اعلام تغییر نشانی و تلفن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
اعضا محترم سازمان ضروری است در صورت تغییر آدرس و یا اقامت غالب (حداقل چهار روز کامل) بلافاصله نسبت به اطلاع آدرس جدید اقدام نمایند .
صفحه :